• Καθημερινά από τις 10:00 π.μ. έως τις 01:00 π.μ.